DemenTalent

DemenTalent zijn dagactiviteiten voor mensen met dementie op jonge leeftijd

We gaan op zoek naar uw talenten. Wat kunt u nog wel en ook wat wilt u nog leren? Samen met u kijken we dan waar die talenten het beste kunnen worden ingezet. U kunt bijvoorbeeld:

Een belangrijk deel van het behandelprogramma bestaat uit sport en leertraining. Van sport is bewezen dat dit het dementieproces en de fysieke achteruitgang vertraagt en dat het zelfs tot enige verbetering kan leiden. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de sport leidt tot intensieve inspanning. De doelen van het sporten stelt u daarom samen met een fysiotherapeut vast.
Door de leertrainingen kunt u nieuwe vaardigheden onder de knie krijgen op sociaal en lichamelijk vlak en kan het dementieproces worden vertraagd.

www.zorggroepapeldoorn.nl/dementalent