Geschiedenis

Geïnspireerd door het Landelijke Dementie Programma zijn er vanuit een aantal betrokken regionale partners een projectleider en een werkgroep benoemd, die in 2007 een cliëntenpanel hebben georganiseerd. Met het resultaat, een aantal benoemde probleemvelden (LDP) is het werkveld aan de slag gegaan.

Op 6 maart 2009 ondertekenden bestuurders/directies van een groot aantal zorgorganisaties in de regio, in aanwezigheid van wethouder Paul Blokhuis, de eerste samenwerkingsovereenkomst van het Netwerk Dementie Oost-Veluwe.

In de overeenkomst en het bijbehorende visiedocument legden de organisaties vast samen te werken om de dementiezorg in de regio te verbeteren. De verbeteringen richten zich vooral op de afstemming van zorg en welzijn op de behoeften van cliënten met (een vermoeden) van dementie en hun mantelzorgers.

De projecten die als eerste startten waren:
- Diagnostiek en deskundigheidsbevordering huisartsen
- Casemanagement 
- Ontmoetingscentrum Dementie (inmiddels Het Geheugensteunpunt)  (Klik hier voor de website van Het Geheugensteunpunt) 

Eind 2015 zijn de Netwerken Dementie en Geriatrie samengevoegd tot het Netwerk Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe.

Er wordt gewerkt met Meerjarenbeleidplannen Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe, waarin ook een samenwerkingsovereenkomst is opgenomen die door de bestuurders van de aangesloten organisaties wordt ondertekend.