Informatie voor verwijzers

De casemanager biedt ondersteuning en begeleiding, adviseert onafhankelijk, informeert, wijst de weg, brengt de zorg in kaart, coördineert en is vraagbaak voor cliënt en mantelzorgers. 

Voornaamste taken van de casemanager:

1. Fungeert als eerste aanspreekpunt voor cliënt en mantelzorgers.
2. Stelt het begeleidings-/zorgplan op.
3. Biedt mantelzorgondersteuning.
4. Biedt psycho-educatie: voorlichting, informatie en advies over dementie aan de cliënt en zijn/haar naasten.
5. Bemiddelt in het gebruik van diensten en activiteiten van zorg- en welzijnsorganisaties in de dementiezorg.
6. Coördineert de zorg: samenhang aanbrengen tussen alle hulp (stroomlijnt de anamnese, zorgdiagnose, planning, uitvoering, monitoring en evaluatie.
7. Ondersteunt familiegesprekken over de gevolgen van de ziekte en de impact op relaties.
8. Geeft voorlichting, advies en verwijst door bij wilsverklaringen, wettelijke vertegenwoordiging en de CBR-toetsing .
9. Zorgt bij permanente opname voor een goede zorgoverdracht en een evaluatiegesprek met de mantelzorger en/of familie.

Bij complexe problematiek op het gebied van gedrags- en psychiatrische beelden is een aanmelding bij GGNet de juiste weg.

Het Netwerk Dementie Oost-Veluwe beschikt op dit moment over 16 casemanagers. Deze casemanagers werken volgens de landelijk vastgestelde Zorgstandaard Dementie. Zij doen dit circa 20 tot 30 uur per week vanuit het Netwerk Dementie Oost-Veluwe en hebben een gemiddelde caseload van gemiddeld 38 clienten (de landelijke norm is gemiddeld 25).  Naast contactpersoon voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, is de casemanager ook aanspreekpunt voor betrokken hulpverleners. 

Aanmelden kan met behulp van dit aanmeldingsformulier. 

Aanmeldingen vanaf heden graag uitsluitend beveiligd mailen naar:

- apeldoorn@hetgeheugensteunpunt.nl (gemeenten Brummen en Apeldoorn )
- epe@hetgeheugensteunpunt.nl (gemeenten Epe, Heerde en Hattem)
 
 
Informatie over de aanmeldlijst casemanagement kunt u krijgen via het Geheugensteunpunt, tel.nr. 06 12677788.
 
Transmurale Werk Afspraken
Klik hier voor de Transmurale Richtlijn Diagnostiek bij dementie; aangeboden door het Netwerk Dementie Oost-Veluwe. Met deze richtlijn willen zorgaanbieders uit de regio de diagnostiek bij dementie optimaliseren.