Klachtenregeling

Voor vragen over de klachtenregeling van het Netwerk Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe kunt u zich wenden tot de netwerkcoordinator.