Mensen met een niet-Nederlandse achtergrond

- De initiatiefgroep is een aantal keer bijeengekomen om de opdracht uit te werken.

- Er is in de regio een projectgroep "oudere migranten”, waaraan ook een klankbordgroep gekoppeld is. Deze heeft een langetermijnvisie en acteert met name op beleidsniveau.

- Er is gekeken naar welke groepen waar aanwezig zijn.

- Met gebruikmaking van een geschoolde kracht (via Alzheimer Nederland) zijn er twee voorlichtingsbijeenkomsten voor Turkse vrouwen geweest, die beide succesvol waren (gemiddeld 25 bezoekers).

- De bevindingen worden verwerkt in de uitwerking van de opdracht en komen terug in het Regioteam van het Netwerk Dementie.