Ouderenmishandeling/ontspoorde zorg

In het voorjaar 2018 is er als actie van de Transformatie-agenda HG/KM vanuit de 14 gemeenten een conferentie ouderenmishandeling geweest waar o.a. de meldcode is uitgelegd/gespeeld door Wilde Kastanjes. Daarnaast zijn er een aantal workshops geweest o.a. over financiële uitbuiting, ouderen met een andere culturele achtergrond, ontspoorde mantelzorg etc. Doel was bewustwording en weten hoe te handelen bij signalen.

 

Klik hier voor de flyer Ouderenmishandeling