Project Geriatrische crisis-, KDO- en respijtzorgbedden

De projectgroep krijgt de opdracht een aanbeveling te schrijven aan het Dagelijkse bestuur en de stakeholders van het Netwerk Dementie/Geriatrie aangaande het onderwerp geriatrische crisis-, KDO- en respijtzorgbedden. Deze aanbeveling omvat de coördinatie van eerdergenoemde bedden op regionaal niveau, waardoor in één overzicht duidelijk is waar realtime de bedden beschikbaar zijn. De aanbeveling ligt in de lijn met de al bestaande infrastructuur en/of bestaande afspraken. De aanbeveling wordt opgesteld binnen de geldende wet- en regelgeving en bestaande financiële kaders. De aanbeveling welke gedaan wordt aan het DB en de stakeholders is opgesteld in het perspectief van de cliënt die ervan uit mag gaan dat de oplossing die door de projectgroep uitgewerkt wordt passend is binnen context van de vraag.

De aanbeveling zal in eerste instantie die van de crisisbedden zijn en er zal onderzocht worden of de KDO-, en respijtzorgbedden passen binnen dezelfde oplossing, afhankelijk van of hier bij de gebruikers ook behoefte aan bestaat. Het is duidelijk dat de oplossing die uitgewerkt wordt voor de crisisbedden een verbetering zal zijn voor de huisartsen. Zij maken immers het meeste gebruik van de crisisbedden. Vervolgens zal ook onderzocht worden of de KDO- en respijtzorgbedden eveneens opgenomen kunnen worden. Deze bedden worden met name gevraagd door het ziekenhuis, gemeente en eveneens huisartsen. De oplossing die gezocht wordt voor de geriatrische crisisbedden zal 24/7 realtime beschikbaar zijn. Voor de KDO- en respijtzorgbedden is dit niet noodzakelijk. Bij de geriatrische crisisbedden zal nog wel duidelijk gedefinieerd worden of het om crisis dan wel spoed gaat. De definitie omvat een tijdslimiet waarbinnen de cliënt een plek aangeboden krijgt en opgenomen dient te zijn.