Samenwerking 3 netwerken

De drie netwerken (Dementie, Geriatrie en Palliatieve Zorg) in Oost-Veluwe hebben besloten de handen ineen te slaan om te komen tot één netwerk Oost-Veluwe.

Bestuurlijk zijn de drie netwerken met ingang van 1 januari 2016 samen gegaan. De voorzitter van dit netwerk is dhr. T. Lijten, tevens bestuurder van de Zorgmensen in Apeldoorn.

De daadwerkelijke samenvoeging van de Netwerken Dementie en Geriatrie is inmiddels ook gerealiseerd. Deze twee netwerken gaan verder onder de naam Netwerk Dementie/Geriatrie. Wat betreft het Netwerk Palliatieve Zorg blijft het vooralsnog bij een bestuurlijke samenvoeging en kijken de netwerken waar ze elkaar kunnen versterken.

Voorlopig blijft het Netwerk Palliatieve Zorg apart bestaan. Dit netwerk richt zich op de zorg gericht op kwaliteit van leven en sterven, door middel van goed georganiseerde zorg waarbij de hulpverleners samenwerken.

Het Netwerk Dementie/Geriatrie richt zich op preventie, vroegtijdige onderkenning, begeleiding en zorg van kwetsbare ouderen.