Wachttijden casemanagement

De wachttijden voor casemanagement in de regio Oost-Veluwe waren per 31 oktober 2022:

 

In de gehele regio Oost-Veluwe

Het aantal clienten op de wachtlijst: 86

(31 januari: 51; 28 februari: 41; 31 maart: 39; 30 april: 30; 31 mei: 41; 30 juni: 62; 31 juli: 83; aug: 96; sep: 99)

De gemiddelde wachttijd: 10 weken

Het aantal clienten dat zes weken of langer op de wachtlijst staat: 38

 

Regio Apeldoorn

Het aantal clienten op de wachtlijst: 79

(31 januari: 42; 28 februari: 38; 31 maart: 30; 30 april: 24; 31 mei: 34; 30 juni: 43; 31 juli: 60; aug: 68; sep: 77)

De gemiddelde wachttijd: 13 weken

Het aantal clienten dat zes weken of langer op de wachtlijst staat: 37

 

Regio Noord

Het aantal clienten op de wachtlijst: 8

(31 januari: 5; 28 februari: 3; 31 maart: 6; 30 april: 6; 31 mei: 6; 30 juni: 15; 31 juli: 22; aug: 23; sep: 14)

De gemiddelde wachttijd: 7 weken

Het aantal clienten dat zes weken of langer op de wachtlijst staat: 1

 

Regio Zuid

Het aantal clienten op de wachtlijst: 7 

(31 januari: 0; 28 februari: 0; 31 maart: 3; 30 april: 1; 31 mei: 1; 30 juni: 4; 31 juli: 1; aug: 5; sep: 8)

De gemiddelde wachttijd: 5 weken

Het aantal clienten dat zes weken of langer op de wachtlijst staat: 0

 

Uitleg van de cijfers

Het Netwerk Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe publiceert maandelijks de wachtlijstgegevens. Daarbij moeten wij ons houden aan de richtlijnen die hiervoor landelijk zijn opgesteld. 
Wij publiceren maandelijks per regio drie cijfers. De wachttijd, het aantal cliënten dat op een casemanager dementie wacht en het aantal cliënten dat langer dan 6 weken op een casemanager wacht. 
Het eerste cijfer heeft betrekking op het aantal cliënten dat nog wacht op een casemanager op de laatste dag van de maand waarover gerapporteerd is. 
De wachttijd gaat over het aantal weken dat de cliënten gewacht hebben op een casemanager. Dat gaat alleen over die groep cliënten die in de betreffende maand een casemanager toegewezen hebben gekregen. De wachttijd zegt dus niets over het aantal weken dat alle cliënten samen wachten op een casemanager.
En het derde cijfer zegt hoeveel cliënten op de laatste dag van de maand waarover gerapporteerd is, langer dan zes weken wacht.