Zorgpad ondervoeding kwetsbare ouderen Apeldoorn

Ondervoeding komt voor bij 15 tot 30 procent van de thuiswonende ouderen. Ondervoeding wordt niet, onvoldoende of niet tijdig gesignaleerd. In Apeldoorn werken sociaal en medisch domein met elkaar samen, zodat de kans op signalering en aanpak van ondervoeding wordt vergroot.

 

Ondervoeding: wat kan jij/u ermee?

Gebruik het zorgpad als je (risico op) ondervoeding signaleert en goed wil verwijzen.

Ben je mantelzorger of vrijwilliger? Gebruik de signaleringskaart om te weten te komen waar je op kunt letten om ondervoeding te signaleren.

Het zorgpad en de signaleringskaart maken onderdeel uit van het zorgprogramma kwetsbare ouderen van Huisartsen Regio Apeldoorn.

 

Regiegroep ondervoeding kwetsbare ouderen Apeldoorn

Het zorgpad is ontwikkeld door de regiegroep ‘Ondervoeding kwetsbare ouderen Apeldoorn’. Ook is er een signaleringskaart gemaakt voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals die niet over een ander screeningsinstrument (bijvoorbeeld SNAQ65+) beschikken.

De regiegroep wordt gevormd door S1-wijkverpleegkundigen Apeldoorn, Vérian, Bos en Weide Fysiotherapie, Gelre ziekenhuizen, gemeente Apeldoorn, huisartsenregio Apeldoorn, Stimenz, GGD NOG en Proscoop. Voor vragen over het zorgpad of de signaleringskaart kunt u contact opnemen met Sari van Veen (sari.visser@kleingeluk.nl)  of Marion Pol (MarionPol-Sangers@verian.nl).