Activiteiten op de Geheugensteunpunten

Informatie en advies

Inwoners van de gemeente die geconfronteerd worden met de ziekte dementie en meer informatie willen, kunnen terecht op het Geheugensteunpunt. De coördinator kan u meer vertellen over de ziekte, de ondersteuningsmogelijkheden in uw gemeente en de activiteiten op het Geheugensteunpunt. U kunt hiervoor een afspraak maken met de coördinator van het Geheugensteunpunt.

Activiteiten voor mensen met dementie

Er zijn ontmoetingsochtenden en -middagen voor mensen met dementie. Hierin staan ontspanning, elkaar ontmoeten en breintraining centraal. In een kleine groep met elkaar aan de slag in een veilige en vertrouwde omgeving;

Cursussen en gespreksgroepen voor mantelzorgers

Een aantal keren per jaar wordt er een cursus voor mantelzorgers van mensen met dementie georganiseerd. Daarin komen allerlei onderwerpen aan bod. Zoals: wat is dementie, wat betekent dit voor de persoon met dementie en hoe kan ik daar als mantelzorger het beste mee omgaan;

Jaarlijks zijn er gespreksgroepen voor mantelzorgers van mensen met dementie. Tijdens deze bijeenkomsten staat de mantelzorger zelf centraal. Wat betekent het om een partner of ouder met dementie te hebben, hoe voorkomt u overbelasting en geniet u van de dingen die nog wel samen gedaan kunnen worden;

Voorlichting voor de inwoners van de gemeente

Op diverse momenten in het jaar worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor de inwoners van de gemeente. Deze bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor iedereen die meer over het onderwerp dementie wil weten;

Op verzoek kan er ook voorlichting gegeven worden aan een groep mensen met een specifiek doel. Denk bij voorbeeld aan sportverenigingen die mensen met dementie de mogelijkheid willen bieden om te blijven bewegen en lid te blijven van de vereniging ondanks de ziekte dementie;

Voorlichting en/of training voor professionals

Professionals die in hun werk te maken hebben met mensen met dementie, kunnen ook een beroep doen op het Geheugensteunpunt. Er kan voorlichting op maat gegeven worden aan specifieke groepen professionals (zoals uit zorg- en welzijnsorganisaties, medewerkers van de gemeente die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uitvoeren);

Virtual Reality (VR) brillen

Het Geheugensteunpunt beschikt over een aantal VR-brillen die ingezet worden bij voorlichtingsbijeenkomsten of gespreksgroepen. Met deze brillen kan ervaren worden hoe het is om de ziekte dementie te hebben en wat dit met iemand doet. Vooral voor mantelzorgers blijkt dit een behulpzaam instrument te zijn om de persoon met dementie nog beter te begrijpen.

Alleen in Brummen

Brein en Beweeggroepen

Bij de Brein en Beweeggroepen voor mensen met dementie, staat samen bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut centraal. Bewegen is goed voor het brein en het lichaam. Maar ook samen een kopje koffie of thee drinken en ervaringen uitwisselen. Ervaringen met de ziekte dementie en wat dit betekent in het dagelijks leven.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie krijgen en/of deelnemen aan één van de activiteiten van het Geheugensteunpunt? Neem dan contact op met de coördinator van het Geheugensteunpunt. Zij kan u alles vertellen over de mogelijkheden die er zijn en de data en tijdstippen.