Dementie

Dementie is een ziekte die in veel varianten voorkomt. Het ziekteproces verloopt in verschillende fasen en in iedere fase kunt u behoefte hebben aan specifieke zorg en ondersteuning. In netwerkverband bieden de lid-organisaties in alle fasen diverse vormen van zorg en ondersteuning, zoals gespreksgroepen, dagbesteding, thuiszorg en verpleeghuiszorg. Daarbij is de zorgstandaard Dementie leidend . Wanneer u meer wilt weten over de ziekte dementie, dan kunt u hierover veel informatie vinden op de website van Alzheimer Nederland.

Mantelzorgers

Naast aandacht voor de mens met dementie, wordt er door diverse welzijnsorganisaties en de Geheugensteunpunten aandacht en ondersteuning geboden aan de mantelzorgers van de mensen met dementie. Te denken valt aan voorlichting over de ziekte dementie en het veranderende gedrag dat hiermee vaak gepaard gaat. Gespreksgroepen voor mantelzorgers waarbij de aandacht naar de mantelzorger uitgaat en de vraag welke ondersteuning zij nodig hebben om hun rol te kunnen vervullen.