Geriatrie

De groep ouderen in heel Nederland, en ook in onze regio, zal de komende jaren verder groeien. En hoewel veel ouderen vitaal zijn en de eigen boontjes nog goed zelf kunnen doppen, zijn er ook ouderen die wat kwetsbaarder zijn. Zij hebben wat meer zorg, ondersteuning en aandacht nodig.

Diensten voor kwetsbare ouderen

De samenwerking binnen het netwerk Dementie/Geriatrie richt zich met name op de zorg en het welzijn van mensen met dementie en hun mantelzorgers. De lid-organisaties in de regio Oost-Veluwe bieden een breder scala aan zorg en welzijnsactiviteiten voor de groep kwetsbare ouderen. Zo zijn er in veel gemeenten buurt- en ontmoetingspunten waar ouderen terecht kunnen voor een kop koffie, een gesprek met buurtgenoten en diverse activiteiten. Er zijn welzijnswerkers en ouderenadviseurs actief die kwetsbare ouderen bezoeken, bespreken waar zij behoefte aan hebben en kijken welke ondersteuning geboden kan worden. In de regio zijn diverse thuiszorgorganisaties werkzaam die hulp bieden aan ouderen die thuis wonen.

De ondersteuning voor mantelzorgers is een belangrijk thema voor zorg- en welzijnsorganisaties. Ouderen moeten immers steeds langer thuis blijven wonen en dit vraagt veel van de mantelzorgers. Ondersteuning is dan ook belangrijk om deze rol te kunnen blijven vervullen en overbelasting te voorkomen. Veel welzijnsorganisaties hebben hier aandacht voor evenals de Geheugensteunpunten.

Ondervoeding ouderen

Ondervoeding is een thema dat in netwerkverband is opgepakt omdat ondervoeding regelmatig voorkomt bij de groep kwetsbare ouderen. Daarom is het Zorgpad ondervoeding kwetsbare ouderen Apeldoorn ontwikkeld. In dit Zorgpad zijn samenwerkings­afspraken vastgelegd en er is een signalerings­kaart voor mantelzorgers gemaakt.