Leden Netwerk

Alzheimer Nederland Afdeling Oost-Veluwe >

Behartigt de belangen van mensen met dementie en hun naasten en werkt aan versterking van de positie van mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers.

Atlant >
Is gespecialiseerd in de zorg aan patiënten met Korsakov, Huntington, dementie of CPV (Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg). Atlant biedt ook casemanagement dementie.


Gelre Ziekenhuizen >
Werkt aan een betere gezondheid voor de mensen in het verzorgings­gebied. Daarnaast vervult het Gelre vanuit specifieke kennis en kunde op een aantal medische gebieden een bovenregionale functie.

GGNet >
Is specialist voor mensen met psychische problemen en hun naasten. Psychische problemen kunnen levens ontwrichten. Toch ziet GGNet perspectief. Altijd. Bij iedereen.

Home Instead Thuisservice >
Is thuiszorg waarbij het accent ligt op persoonlijke aandacht en betekenisvolle ondersteuning, zowel praktisch als emotioneel.

HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland >
HOOG is een huisartsen­organisatie die huisartsen faciliteert en ondersteunt in een deel van de regio Oost-Veluwe (Apeldoorn, Eerbeek en Epe).

De Kap >
Biedt vrijwillige hulp en zorg in de thuissituatie. Mantelzorgers kunnen er terecht voor ondersteuning en advies.

KleinGeluk >
Biedt persoonlijke en kleinschalige zorg- en dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn en (specialistische) zorg. KleinGeluk biedt ook casemanagement dementie.

Nusantara >
Geeft zorg, aandacht, cultuur en saamhorigheid uit het verre Indonesië en de best mogelijke medische kennis, verpleging en behandeling uit Nederland.

PGVZ >
Biedt thuiszorg, werk en dagbesteding, ambulante begeleiding en begeleid wonen op diverse locaties. PGVZ biedt ook casemanagement dementie.

Riwis Zorg en Welzijn >
Begeleidt mensen met ernstige psychische problemen en ouderen die zorg nodig hebben. Riwis biedt ook casemanagement dementie.

Stimenz >
Is een organisatie voor sociaal werk voor Apeldoorn en de Veluwe. Stimenz maakt werk van het vergroten van welbevinden, burger- en buurtkracht.

Talma Borgh >
Biedt ouderenzorg in huis en in de wijk. Er wonen in Talma Borgh mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en in een aantal omringende wijken biedt Talma Borgh alle vormen van thuiszorg aan.

Thuiszorg Beers >
Levert zorg thuis met als uitgangspunt dat ieder zorgvraag maatwerk vereist. Thuiszorg Beers heeft één woonzorglocatie de Kronenberg in Apelsoorn.

Vérian >
Levert zorg thuis met als uitgangspunt dat de cliënten zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden en de zorg en ondersteuning krijgen die bij hen past. Vérian biedt ook casemanagement dementie.

Viattence >
Biedt verschillende vormen thuiszorg, dagbesteding, behandeling, wonen met zorg en verpleeghuiszorg aan ouderen. Viattence biedt ook casemanagement dementie.

Woonzorg Unie Veluwe (WZU Veluwe) >
Biedt zorg en ondersteuning aan mensen in een eigen woning, een zorgwoning of in één van de zorgcentra. WZU Veluwe biedt ook casemanagement dementie.

Woonzorgconcern Ijsselheem >
Heeft diverse woonzorglocaties en biedt ook casemanagement dementie.

Zorggroep Apeldoorn en omstreken >
Biedt deskundige zorg en behandeling. Van verpleging en verzorging tot geriatrische revalidatie, van crisisopname tot dagactiviteiten.