Netwerk

Het netwerk Dementie/Geriatrie is een samenwerkings-verband van (informele) zorg- en welzijnsorganisaties, advies- en belangen­behartigingsorganisaties in de regio Oost-Veluwe. Het netwerk Dementie/Geriatrie vormt samen met het netwerk Palliatieve Zorg één overkoepelend netwerk. De regio omvat de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde en Hattem.

Missie

De regionale netwerken Dementie/Geriatrie en Palliatieve Zorg staan in gezamenlijke verantwoorde­lijkheid voor optimale kwaliteit van leven op het gebied van welzijn, wonen en zorg voor alle inwoners van Oost-Veluwe, waarbij hulpvragers zelf de regie voeren en op verzoek hierin worden ondersteund.

Visie

Iedere hulpvrager, en diens naasten/mantelzorgers, krijgt gecoördineerde informatie, zorg, begeleiding en ondersteuning van de juiste deskundige(n), op het juiste moment en op de juiste plek.

Structuur

De netwerken Dementie/Geriatrie en Palliatieve Zorg hebben een gezamenlijke besluitvormings­structuur met een Ledenberaad en een Bestuur. Het Leden­beraad stelt jaarplannen, begrotingen, jaarverslagen en jaar­rekeningen vast en bepaalt de inhoudelijke speerpunten voor de beide netwerken. Naast het Leden­beraad wordt er gewerkt met een Bestuur dat belast is met de lopende gang van zaken. Het Bestuur bestaat uit vijf mensen, leden van de netwerken. De beide netwerken hebben ieder een netwerk­coördinator. De netwerken functioneren zelfstandig en werken samen op de overkoepelende en gezamenlijke thema’s. Deze thema’s komen terug in het meerjarenbeleidsplan.

De leden van het netwerk Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe

De leden van het netwerk Dementie/Geriatrie richten hun dienst­verlening op de doelgroep kwetsbare ouderen en in het bijzonder op mensen met dementie en hun mantelzorgers. Een belangrijke vorm van samenwerking is gericht op het casemanagement dementie en de Geheugensteunpunten voor mensen met dementie of geheugenproblematiek.