Professionals

Op deze website kunt u lezen waar het netwerk Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe haar focus op richt in de komende jaren. Alle aangesloten lid-organisaties in Oost-Veluwe zijn ook op onze website te vinden. Door op de websites van de leden te klikken, vindt u alle dienstverlening die de zorg- en welzijnsorganisaties te bieden hebben.

In netwerkverband wordt in de hele regio intensief samengewerkt op het case­manage­ment dementie en de dienst­verlening vanuit de Geheugen­steun­punten in Apeldoorn, Brummen, Epe en Hattem.

Casemanagement dementie

Nadat u een patiënt met dementie gediagnosticeerd heeft, kunt u de persoon doorverwijzen naar het casemanagement dementie. Daarbij is het belangrijk dat u dit met de patiënt en diens eventuele mantelzorger bespreekt voordat u een verwijzing doorstuurt. Zodat een patiënt en/of diens mantelzorger niet vreemd opkijken wanneer zich een casemanager dementie meldt. Gebruik hiervoor altijd het actuele verwijsformulier dat op deze website te vinden is. Wanneer u wilt weten wat u van een casemanager dementie kunt verwachten, kunt u de leidraad casemanagement dementie lezen.

Verwijsformulier

De Geheugensteunpunten

In onze regio zijn vier Geheugen­steun­punten actief. U kunt een patiënt naar het Geheugen­steunpunt verwijzen wanneer er geheugen­problemen zijn en er sprake is van een “niet-pluis” fase zonder dat u de diagnose dementie kunt stellen. De activiteiten van de Geheugen­steun­punten zijn ook bedoeld voor deze groep patiënten en hun mantel­zorgers.

Wachtlijst casemanagement dementie

Conform de zorgstandaard dementie doen wij ons best om iedere patiënt met de diagnose dementie en die is doorverwezen naar het casemanagement binnen 6 weken aan een casemanager te koppelen. Helaas lukt dit niet in alle gevallen. Door uitval en vertrek van casemanagers is de bezetting niet continue optimaal waardoor er een wachtlijst ontstaat. De netwerkcoördinator publiceert ieder kwartaal de actuele stand van zaken die ook bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geregistreerd moet worden. De informatie heeft betrekking op het aantal wachtenden, het aantal mensen dat langer dan 6 weken wacht en de wachttijd in weken. Daarbij vermelden wij ook de formatie aan casemanagement die ingezet wordt en de omvang van de totale caseload van alle casemanagers gezamenlijk.

Bekijk de wachtlijstgegevens