Thema’s voor 2022 – 2025

In 2022 zijn door het Ledenberaad inhoudelijke strategische thema’s vastgesteld waar de komende jaren aan gewerkt wordt. Onder deze thema’s zijn diverse werkgroepen actief waarin leden participeren. Sommige werkgroepen komen een aantal malen bij elkaar om een specifiek onderwerp nader uit te werken en andere werkgroepen kennen een langere doorlooptijd.

Bij verschillende werkgroepen is de netwerkcoördinator Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe betrokken. Zij is een belangrijke schakel binnen het netwerk en werkt nauw samen met diverse partners binnen en buiten het netwerk. Voor nadere informatie over het netwerk, het lidmaatschap en de thema’s waaraan gewerkt wordt, kunt u  contact met de netwerkcoördinator opnemen.

Coördinator Netwerk Dementie/Geriatrie
Wendela Erbrink

E-mail
wendela@samenwerkenbijdementie.nl

Mobiel
06 546 85 460

De inhoudelijke thema’s voor de komende jaren zijn:

Thema 1
De juiste zorg op de juiste plek (zorgdomein)
Het eigenaarschap van het zo goed mogelijk functioneren en het beoordelen van de kwaliteit van leven ligt primair bij mensen zelf. Hun omgeving, en ook hulpverleners, kunnen helpen. Want niet iedereen is hierin altijd even bekwaam. De focus ligt vooral op wat mensen nodig hebben om zo lang, zo goed en zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in hun eigen omgeving.

Thema 2
Vroeg-signalering, welzijn en wonen (sociaal domein)

We denken nog te veel in termen van behandeling en zorg, terwijl we veel meer mogen denken in termen van gezondheid, welzijn en dagelijks functioneren. Dit vereist een integrale aanpak van (informele) zorg en welzijn, op het niveau van individuele mensen en hun wijk en/of gemeente. Dit vraagt om voortdurende inspanning op verschillende niveaus om de juiste (geen onnodige) zorg te bieden. Daarnaast is de fysieke woonomgeving voor ouderen cruciaal om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en zo min mogelijk afhankelijk te worden van zorg.