Het netwerk Dementie/­Geriatrie is een samen­werkings­verband van (informele) zorg- en welzijns­organisaties, advies- en belangen-behartigings­organisaties in de regio Oost-Veluwe. Het netwerk Dementie/Geriatrie vormt samen met het netwerk Palliatieve Zorg één overkoepelend netwerk. De regio omvat de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde en Hattem.

Introductie over dementie en meer informatie voor familie en betrokkenen

Patiënten en familie

Aanmeldformulier, introductie en instructies voor professionals en doorverwijzers

Professionals

Alles over samenwerkende organisaties, thema’s en diensten

Netwerkpartners

Geheugensteunpunten

In de regio Oost-Veluwe zijn vier Geheugen­steun­punten actief. Bij deze Geheugen-steunpunten kunt u terecht voor informatie en advies, ontmoetingsactiviteiten, onder­steuning, begeleiding, voorlichting en training.

Lees meer over onze locaties
Ons activiteitenprogramma
Apeldoorn
Epe
ingang geheugensteunpunt Hattem
Hattem
Brummen